„Region Beskydy“ volejbalová liga

Propozice

Co je „RB“VL

„Region Beskydy“ volejbalová liga („RB“VL) je dlouhodobá soutěž pro předem přihlášená volejbalová družstva, která budou bojovat o putovní pohár „RB“VL.

„RB“VL pořádá a řídí spolek Beskydská volejbalová liga amatérů, z.s., se sídlem ve Frýdku-Místku na ulici Vítězslava Nezvala 549, IČ 02694409.

Pro koho je „RB“VL určena

Soutěž je určena pro neregistrované hráče. To je pro ty, kteří v aktuálním soutěžním ročníku nejsou na soupisce družstva hrající krajské a vyšší soutěže dospělých, ligové soutěže mládeže organizované ČVS. Registrování hráči družstev okresních a městských soutěží jsou pro „RB“VL považování za neregistrované. U žen a u mužů 40 letých a starších se registrovanost neposuzuje.

Kdy se bude „RB“VL hrát

Začátkem soutěže bude říjen 2023. Půjde o 6 (případně o 7) hracích dnů a to jednou za měsíc od října 2023 do března (případně do dubna) 2024 (vždy v neděli), na kterých družstvo odehraje pokaždé dvě až čtyři utkání.

Kde a jak se bude „RB“VL hrát

Tento ročník „RB“VL se bude hrát opět ve sportovní hale u 6. ZŠ v Místku, ul. Pionýrů 400 na třech kurtech.

Podle počtu přihlášených družstev bude stanoven herní systém ročníku. V případě přihlášení většího počtu družstev může pořadatel rozhodnout o možnosti rozdělení soutěže do Ligy „A“ a Ligy „B.

Kolik Vás bude „RB“VL stát

Startovné činí 7 000 Kč na družstvo a soutěžní ročník. Bude z něj hrazeno nájemné haly, odměny rozhodčím, ceny vítězům, režijní náklady soutěže.

Jak se přihlásit do „RB“VL

Přihlášku a soupisku najdete v sekci Ke stažení.

Řádně vyplněnou přihlášku, soupisku s uvedením minimálně 8 hráčů a hráček (min. 5 můžu a min. 3 ženy) a úhradu startovného převodem na účet je nutno provést nejpozději do 10. 9. 2023. Přihlášku a soupisku odešlete do uvedeného termínu emailem na adresu: werner.cigan@email.cz.

Poučení o zpracování osobních údajů je uvedeno v sekci GDPR.

Neúplná přihláška nebo soupiska nebude akceptována.

Jak zaplatit startovné

  • příkazem k úhradě na níže uvedený účet vč. variabilního symbolu a zprávy pro příjemce (viz níže)
  • přímým bankovnictvím na níže uvedený účet vč. variabilního symbolu a zprávy pro příjemce (viz níže)
  • hotovostní platbou u člena správní rady

Družstva, která požadují vystavení faktury pro zaplacení startovného, musí o ni požádat v předstihu s písemným sdělením přesného názvu subjektu, na který se má faktura vystavit

Bankovní spojení:

banka:
FIO BANKA a.s.
číslo účtu:
2600551606/2010
mezinárodní formát:

IBAN: CZ7320100000002600551606

BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX

variabilní symbol:
uveďte telefonní číslo vedoucího příslušného družstva
zpráva pro příjemce:
celý název družstva

Termín a podmínky přihlášení

Platba startovného a odevzdání přihlášky včetně soupisky musí proběhnout do 10. 9. 2023.

Za termín platby se považuje datum připsání platby na účet (platí pro všechna družstva včetně zahraničních).

Za termín doručení přihlášky se soupiskou se považuje datum doručení v elektronické, příp. listinné podobě na uvedené adresy.

V případě nedodržení termínu platby, nebo termínu doručení přihlášky se soupiskou, nebo pokud nebude řádně vyplněna přihláška se soupiskou s minimálními počty hráčů, nebude družstvo do soutěže zapsáno.

Ve Frýdku Místku dne 21. června 2023

Pořadatel „RB“VL

Beskydská volejbalová liga amatérů, z.s.
Vítězslava Nezvala 549, Frýdek-Místek
IČ 02694409

Statutární město Frýdek-Místek Region Beskydy