„Region Beskydy“ volejbalová liga

Vážení volejbaloví přátelé,

ač jsem se uplynulého 9. ročníku RBVL ze zdravotních důvodů nemohl fyzicky zúčastnit, měl jsem a alespoň jsem o tom přesvědčen, dobré a pravdivé informace o jeho průběhu. Mám upřímnou radost, že celý ročník měl opět velmi vysokou sportovní úroveň a také celkově dobrou sportovně-společenskou atmosféru. Proto chci všem účastníkům poděkovat za účast v minulém ročníku a všechny pozvat na jubilejní 10. ročník REGION BESKYDY amatérské volejbalové ligy 2018–19.

V minulých dnech jsme podrobně vyhodnotili průběh obou lig, připomenuli některé nedostatky ze strany nás, organizátora soutěže, ale také nenechali bez povšimnutí některé případy, které se staly za účinného přispění vás, družstev. Zaregistrovali jsme několik výsledků s označením „kontumační“ vyplývající s nastoupením družstva s minimálním počtem 6-ti hráčů a hráček s následným zraněním nebo dokonce nedostavení se družstva v daný hrací termín. Na jedné straně konstatujeme, že i to se může stát, na druhé straně by bylo dobré si uvědomit, že tím připravujeme ostatní o to nejdůležitější, hrát.

Mohu všechny účastníky ujistit, že jsme s plnou vážností zahájili přípravy už zmiňovaného jubilejního 10. ročníku 2018–19. V nejbližším období zveřejníme Pravidla a Propozice, tiskopisy přihlášek a soupisky tak, abyste včas stihli dát dohromady svůj tým, přihlásit se a s úhradou vkladu splnili podmínky pro účast v novém ročníku. Se všemi počítáme! A pokud máte informace o nějakých družstvech, která se sice scházejí, trénují, ale mají ostych se zviditelnit v soutěži, dejte vědět! Třeba se stanou i za vašeho přispění našimi novými přáteli pod vysokou síti.

Ještě jednou si dovoluji vás všechny pozvat na jubilejní 10. ročník RBVL 2018–19 ! Moc se na vás těšíme!

Zdeněk Lička,
místopředseda spolku „Beskydská volejbalová liga amatérů“

Pořadatel „RB“VL

Beskydská volejbalová liga amatérů
V. Nezvala 549, Frýdek-Místek
IČ 02694409

Statutární město Frýdek-Místek Region Beskydy